Kaderrichtlijn Water & HHNK

Op 1 januari 2022 start de derde en laatste periode van de KRW. Dit magazine geeft inzicht in deze periode en de inspanningen die het hoogheemraadschap hiervoor levert.